Så här fungerar det

  1. Installera My Databank i din mobiltelefon och/eller dator när du får inbjudan från ett analysprojekt.
  2. Du bestämmer och avgör vilka projekt du deltar i, och vilka projekt som du inte deltar i.
  3. My Databank lagrar dina internetaktiviteter relaterade till ett analysämne, och levererar det till projektet.
  4. Du får förmåner från analysföretaget i slutet av projektet.

De här är fördelarna med My Databank

Du hjälper till att förbättra onlineprodukter och tjänster så att de motsvarar dina och andra konsumenters behov. Den information som analysprojekten får från din anonyma data hjälper till att förbättrar varor och tjänster.

Du bestämmer och avgör vilka projekt som får tillgång till din data. När ett nytt projekt efterfrågar ditt medverkande så kan du antingen godkänna ditt deltagande eller neka.

Du tjänar poäng och andra fördelar från projekten när du deltar i undersökningar med din data. Hur mycket du får beror på ett antal faktorer, så som hur många projekt som är intresserade av din data och hur många undersökningar som du bestämmer dig för att delta i. Vi uppskattar att du kan tjäna mellan 10 – 100 kronor för varje projekt och undersökning.

Börja använda My Databank

My Databank är endast för inbjudna. Du behöver en invitation från ett analysprojekt innan du kan delta och tjäna in förmåner.

När du får en inbjudan, så behöver du bara lägga till My Databank i din mobiltelefon och/eller i din dators webbläsare.

Att använda My Databank är ett roligt, lätt och lönsamt sätt att tjäna pengar genom att utbyta data.

Behöver du hjälp?

Om du får problem med My Databank, var vänligt att gå till våra supportsidor.